הוראות ניהול ספרים

בס”ד. חלות חובות רבות על-פי הוראות ניהול ספרים. על מנת שבעת ביקורת או דיון לא יפסלו ספרי החשבונות של העסק סעיף 130(א)(1) לפקודת מס הכנסה מחייב כל עוסק מורשה וכל פעילות של עסק או משלח יד לנהל ספרי חשבונות בהתאם לאופי העסק ולהיקפו. בהוראות ניהול ספרים ישנה חלוקה למגזרים עסקיים תחת תוספות א’ עד ט”ז. … המשך לקרוא הוראות ניהול ספרים