ניכוי הוצאות לשכיר

בס”ד העיקרון הטמון ביסודו של סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א-1961 הוא התרת הוצאות “שיצאו כולן ביצור הכנסתו…” של אדם, זולת אם היו הגבלות ספציפיות מכוח החוק. [למשל תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל”ב-1972 שם יש הגבלה כמו נסיעות לחו”ל וכדומה]. כלומר, לכאורה אין מניעה שאדם בעל הכנסת עבודה, ינכה הוצאות שהוציא … המשך לקרוא ניכוי הוצאות לשכיר