ניכוי מס במקור

בס”ד. אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על-ידי עסק עצמאי היא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק. “ניכוי מס במקור” הוא הפחתת מס ההכנסה בעת ביצוע העסקה עצמה. המונח מתייחס לחובה שחלה על הגורם המשלם לנכות את מס ההכנסה (באופן מלא או חלקי) מהתשלום למוטב (מקבל התשלום) ולהעבירו לרשויות המס. כלומר, הגורם המשלם מוריד … המשך לקרוא ניכוי מס במקור