לקראת הקיץ – דגשים בנוגע להעסקת נוער

הדגשים מתייחסים רק להעסקת בתקופת חופשת הלימודים וזאת בהתאם לחוק עבודות נוער רצ”ב קישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/HokAvodatNoar.htm

חשוב להדגיש כי קיימת רשימה של תחומים בהם אסור להעסיק נערים רצ”ב קישור https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p175_053.htm

להלן הדגשים:

 • ניתן להעסיק נער רק לאחר גיל 14 במהלך חופשת הלימודים.
 • יש לדרוש תעודת זהות של הנער או של הוריו.
 • חובה לדרוש אישור רופא שניתן להעסיק את הנער.
 • יש לתת לנער הודעה על תנאי העסקתו.
 • חובה לבצע רישום מדויק של שעות העבודה.
 • אין להעסיק נער מעל 40 שעות בשבוע. כמו כן אין להעסיק מעל 8 שעות ביום או 9 שעות אם הוא מעל גיל 16. בימי שישי וערב חג אין להעסיקו מעל 7 שעות.
 • אין להעסיק נערים בשעות הלילה. במידה והנער מעל גיל 16 ניתן להעסיקו עד 24:00 והמעסיק ידאג להסעה עבור הנער. (קיימים היתרים חריגים רצוי לעיין בחוק).
 • יש לשלם גם עבור העסקה בתקופת ניסיון וזמן התלמדות.
 • חובה לתת הפסקה כ 45דקות לנער שעובד מעל 6 שעות.
 • אין חובה להפריש לגמל
 • אין ניכוי לביטוח לאומי ומס בריאות
 • להלן חוק שכר מינימום לנוער:

גיל:

14-16                20.23    ₪ לשעה

16-17                21.68    ₪ לשעה

17-18                23.99    ₪ לשעה

 

 

רצ”ב קישור להטבות מס לנער שעובד כפי שפורסם באתר רשות המיסים https://taxes.gov.il/incometax/documents/guides/noar_2017_acc.pdf

השארת תגובה